hitna služba
 
pedijatrija
 
hirurgija
 
stomatologija
 
ginekologija
 
psihijatrija
 
 
savetovalište
 
medicina rada
 
socijalna služba
 
očna klinika
 
ekg
 
nefropatija
   
 
   
 
klub roditelja
 
škola za mlade
 
majke majkama
   
   
   
 
davanje krvi
 
volonter
 
stop AIDS
   
 
   
 
narkomanija
 
alkoholizam